kontakt

kontakt
kontakt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. kontaktkcie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stykanie się, styczność, zbliżanie się, łączenie, łączność umożliwiająca wzajemne oddziaływanie; powiązanie, związek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kontakt kogoś, czegoś z kimś, z czymś. Być w kontakcie z kimś, nawiązywać, utrzymywać, zerwać kontakty, wejść w kontakt, pozostawać w kontakcie. Bliskie, luźne, rozległe kontakty. Kontakty towarzyskie, zawodowe, osobiste. Kontakt listowny,{{/stl_10}}{{stl_10}} telefoniczny. Szukać kontaktu. Kontakty gospodarcze, kulturalne, międzynarodowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'urządzenie służące do włączania lub wyłączania dopływu prądu elektrycznego; gniazdko wtykowe': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wsadzić wtyczkę do kontaktu. Przekręcić, wyłączyć kontakt. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}chem. {{/stl_8}}{{stl_7}}'katalizator będący ciałem stałym' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Kontakt — is a software sampler made by Native Instruments. It runs on Macintosh and Microsoft Windows platforms, available in standalone and plug in formats (VST, AU, DXi, RTAS). Concept Kontakt was envisioned as a new breed software sampler, the original …   Wikipedia

  • Kontakt-5 — is a type of third generation explosive reactive armour originating in the Soviet Union. It is the first type of ERA which is effectively able to defeat modern armour piercing fin stabilized discarding sabot (APFSDS) rounds.Introduced on the T… …   Wikipedia

  • Kontakt — (v. lat.: contingere = berühren; PPP contactum) steht für: Körperkontakt, die aktive oder passive Berührung des eigenen oder fremden Körpers Kommunikation, ein gemeinschaftliches Handeln, in dem Gedanken, Ideen, Wissen, Erkenntnisse, Erlebnisse… …   Deutsch Wikipedia

  • Kontakt — fue un sistema de acoplamiento utilizado en algunas de las cápsulas Soyuz 7K OK inicialmente diseñado para ser usado en las operaciones de acoplamiento en órbita lunar con los aterrizadores lunares LK, que nunca llegaron a tener lugar. El sistema …   Wikipedia Español

  • kontakt — kòntakt m <G mn kȍntakātā/ kātā> DEFINICIJA 1. dodir, doticaj dvaju tijela ili površina [uspostaviti kontakt] 2. stanje onih koji imaju ili gaje određene veze [ostat ćemo u kontaktu] 3. term. veza dvaju provodnika električne struje; spoj… …   Hrvatski jezični portal

  • Kontakt — Sm std. (17. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. contāctus, Abstraktum von l. contingere berühren, anrühren , zu l. tangere (tāctum) berühren, anrühren und l. con . Die Bedeutung ist zunächst negativ ( Ansteckung ), dann setzt sich die positive… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • kontakt — • kontakt, beröring, förnimmelse • förbindelse, samband, sammanhang, kontakt, relation …   Svensk synonymlexikon

  • Kontakt — (lat. contactus), Berührung. In der Geometrie sagt man: zwei ebene Kurven haben einen K. oder sie berühren einander, wenn sie einen Punkt (den Berührungspunkt) und in diesem Punkte die Tangente gemein haben. Bei jedem K. fallen mindestens zwei… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Kontákt — (lat.), Berührung …   Kleines Konversations-Lexikon

  • kòntakt — m 〈G mn kȍntakātā/ kātā〉 1. {{001f}}dodir, doticaj dvaju tijela ili površina [uspostaviti ∼] 2. {{001f}}stanje onih koji imaju ili gaje određene veze [ostat ćemo u ∼u] 3. {{001f}}term. veza dvaju provodnika električne struje; spoj ∆ {{001f}}∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”